LABORATORIUM

Dbamy o niezmienną jakość usług naszej lakierni, dlatego przykładamy dużą wagę do końcowej kontroli powłoki malarskiej


Celem wewnątrzzakładowej kontroli jest zapewnienie prawidłowości procesów technologicznych.
Stale rozbudowujemy własne laboratorium, w którym ocenie poddawane są między innymi takie cechy i parametry powierzchni malowanych jak:
  • grubość powłoki (zgodnie z normą PN-EN ISO 2808:2008)
  • twardość powłoki
  • przyczepność (zgodnie z normą PN-EN ISO 2409:2013-06)
  • odporność na zginanie
  • odporność na uderzenie
  • stopień połysku
  • struktura
  • wykonujemy również test polimeryzacji (zgodnie z normą PN-EN ISO 2409:2013-06) oraz
  • badania mikroskopowe

Badania i testy przeprowadzamy urządzeniami spełniającymi wymagania norm ISO, z potwierdzonymi certyfikatami kalibracji.